Brand management značky Schauma

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Brand management značky Schauma
Autor práce:
Grauerová, Martina
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Průša, Přemysl
Osoba oponující práci:
Kocourková, Jana
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This bachelor thesis on the topic of Brand management of Schauma Brand deals with the effects of the brand Schauma on the Czech market. The Schauma brand ranks among brands of the Schwarzkopf Company. The goal is to evaluate the strategy of brand management of the Schauma brand on the Czech market. The thesis is divided into two parts, theoretical basis and practical research. The theoretical part explains the basic concepts related with the topic of the work. The practical part introduces the Schauma brand and analyses obtained data. The survey deals with knowledge and attitudes towards this brand and perception of identity or brand image of Schauma. In conclusion there are particular recommendations and proposals to improve the Schauma brand on the Czech market.
Klíčová slova:
Schauma; Schwarzkopf; brand image; brand; brand identity

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
13. 5. 2014
Datum podání práce:
1. 5. 2015
Datum obhajoby:
08.06.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
47859_xgram10.pdf [1,90 MB]
Oponentura:
42920_Kocourková.pdf [46,41 kB]
Hodnocení vedoucího:
47859_prusa.pdf [62,01 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/47859/podrobnosti