Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Bikesharing system - cesta udržitelného rozvoje života a cestovního ruchu ve městě Hradec Králové

Autor práce: Ruffer, Roman
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Indrová, Jarmila
Osoba oponující práci: Petrů, Zdenka

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Bikesharing system - cesta udržitelného rozvoje života a cestovního ruchu ve městě Hradec Králové
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem diplomové práce "Bikesharing systém - cesta udržitelného rozvoje života a cestovního ruchu ve městě Hradec Králové" je pomocí metod pozorování, srovnávání a analogie najít odpověď na otázku zda zavedení alternativního způsobu veřejné dopravy v české aglomeraci zvýší vedle dopravní dostupnosti také atraktivitu destinace.
Klíčová slova: Systém sdílení jízdních kol; Hradec Králové; Cestovní ruch; Městská doprava; Ekonomika sdílení; Udržitelný rozvoj

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra cestovního ruchu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Bikesharing system - cesta udržitelného rozvoje života a cestovního ruchu ve městě Hradec Králové
Překlad názvu: Bikesharing system - the sustainable way of life and tourism development in Hradec Kralove
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of the master thesis named "Bikesharing system - the sustainable way of life and tourism development in Hradec Kralove" is to find an answer to the question whether is implementation of this alternative way of public transport rather improvement or not. Author researches using methods of observation, comparison and analogy if bikesharing systém has potential to increas an attractiveness of destination.
Klíčová slova: Bikesharing System; Hradec Kralove; Public Transport; Tourism; Peer-to-Peer Economy; Sustainable Development

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Tourism
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 11. 2013
Datum podání práce: 4. 5. 2015
Datum obhajoby: 03.06.2015
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce45664_xrufr00.pdf [2,16 MB]
Veřejná příloha11499_xrufr00.pdf [1,07 MB]
Oponentura42612_petru.pdf [60,45 kB]
Hodnocení vedoucího45664_indrova.pdf [61,03 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/45664/podrobnosti