Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Online marketing kulturního sektoru. Návrh online marketingové strategie vybraného divadla

Autor práce: Havlíčková, Olga
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kubaš, Mario
Osoba oponující práci: Hanzlík, Jan

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Online marketing kulturního sektoru. Návrh online marketingové strategie vybraného divadla
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce zkoumá možnosti využití internetových komunikačních kanálů a nástrojů v marketingu kulturních subjektů, zejména divadel. První, teoreticky zaměřená část textu, seznamuje čtenáře se základními pojmy z oblasti online marketingu, specifiky internetových médií, profilem české internetové populace a dostupnými nástroji internetového marketingu, které lze v komunikaci divadel využít. Praktická část práce se věnuje návrhu online komunikační strategie Divadla v Řeznické. Východiskem pro návrh dané strategie jsou data a informace získané vlastním výzkumem, který zahrnuje detailní rozbor aktuálního stavu online marketingu zkoumané organizace a její konkurence, rozhovor s marketingovou manažerkou divadla a dotazníkový průzkum provedený mezi návštěvníky divadla.
Klíčová slova: Online marketing; Sociální média; PPC reklama; Divadelní marketing

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra Arts managementu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Online marketing kulturního sektoru. Návrh online marketingové strategie vybraného divadla
Překlad názvu: Online Marketing of Cultural Organizations: Online Marketing Strategy for Divadlo v Řeznické Theatre
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of this master's thesis is to examine the options and advantages of using online marketing by cultural organisations, especially theatres. The introductory part of this thesis explains essential terms related to online marketing and specifics of internet media. It also gives an overview of internet marketing tools, which can be effectively used in communication of cultural organizations. A second part of the thesis is focused on developing online marketing strategy for the Divadlo v Řeznické Theatre. The strategy is based on information obtained from a research carried out by the author of this thesis. The research includes a situation analysis, benchmarking, interview with marketing manager of Divadlo v Řeznické and a survey research made among the theatre visitors.
Klíčová slova: Social Media; PPC Advertising; Online Marketing; Theatre Marketing

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Arts management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 9. 2013
Datum podání práce: 15. 5. 2015
Datum obhajoby: 04.06.2015
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce46028_xhavo09.pdf [2,67 MB]
Oponentura43006_hanj01.pdf [427,16 kB]
Hodnocení vedoucího46028_xkubm57.pdf [379,12 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/46028/podrobnosti