Analýza vlivu vybraných dávek státní sociální podpory na porodnost v České republice po roce 2000

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza vlivu vybraných dávek státní sociální podpory na porodnost v České republice po roce 2000
Autor práce:
Brossová, Denisa
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Prachař, Ondřej
Osoba oponující práci:
Vebrová, Ludmila
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This thesis focuses on the impact of chosen state social support benefits on birth rate in the Czech Republic after 2000. It aims to analyse development of governmental expenditures on social support benefits and to find mutual influence. The thesis describes development of social support benefits in detail, development of governmental expenditures and development of birth rate in the Czech Republic. The task was solved using numerical comparison and liner regression. The outcome of this research is that there might be correlation and also that social support benefits and birth rate declines in the second half of the period under review. Based on the correlation found, it is possible to assume, that these factors might affect each other. The conclusion indicates, which way a future research might continue.
Klíčová slova:
state social support benefits; birth rate; social support

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
11. 3. 2015
Datum podání práce:
15. 5. 2015
Datum obhajoby:
17.06.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
52084_xbrod13.pdf [1,54 MB]
Oponentura:
42701_vebl01.pdf [347,27 kB]
Hodnocení vedoucího:
52084_xprao03.pdf [397,62 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/52084/podrobnosti