Analýza mzdy absolventů v závislosti na získané praxi během studia

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza mzdy absolventů v závislosti na získané praxi během studia
Autor práce:
Hrubý, Pavel
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Brožová, Dagmar
Osoba oponující práci:
Kadeřábková, Božena
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá analýzou vztahu mezi pracovními zkušenostmi získanými během studia a následným nástupním platem vysokoškolských absolventů. Teoretická část staví především na teorii lidského kapitálu a teorie signalizace. Zdrojem pro praktickou část byla data z mezinárodního výzkumu REFLEX, který byl v České republice proveden v roce 2005. Za pomoci regresní analýzy byl potvrzen předpokládaný vztah mezi platy a množstvím pracovních zkušeností získaných během vysokoškolského studia. Bylo prokázáno, že každý rok strávený získáváním pracovních zkušeností během studia zvyšuje následnou mzdu o 3%. Nebylo však dokázáno, že mzdová prémie je vyšší, pokud se jedná o pracovní zkušenosti získané ve spojitosti se studovaným oborem.
Klíčová slova:
mzdy absolventů; pracovní zkušenosti; lidský kapitál; trh práce

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Národohospodářská fakulta
Název katedry:
Katedra ekonomie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza mzdy absolventů v závislosti na získané praxi během studia
Překlad názvu:
ANALYSIS OF GRADUATES' WAGES IN RELATION TO WORK EXPERIENCE OBTAINED DURING STUDIES
Autor práce:
Hrubý, Pavel
Typ práce:
Bakalářská práce / Bachelor thesis
Vedoucí práce:
Brožová, Dagmar
Osoba oponující práci:
Kadeřábková, Božena
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This thesis analyses how the work experience acquired during the university studies influences the starting salary of graduates. The first part is theoretical, mainly based on the Theory of Human Capital and the Screening theory. The data source for the second (practical) part of this thesis is a REFLEX research, which was performed in the Czech Republic in 2005. The regression analysis was used to prove the expected relationship between the graduate's salary level and an amount of work experience gained during their studies. It was proved that every year spent at work during the studies increases the future salary by 3%. However, there is no difference in the starting salary level between graduates who were working in their study field and those who were not.
Klíčová slova:
Human Capital; Work Experiences; Wages of Graduates; Labor Market

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
28. 2. 2015
Datum podání práce:
28. 5. 2015
Datum obhajoby:
16.06.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
51776_xhrup19.pdf [1,23 MB]
Oponentura:
42848_kaderabb.pdf [399,77 kB]
Hodnocení vedoucího:
51776_brozova.pdf [99,00 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/51776/podrobnosti