Cost - benefit analýza mistrovství světa v biatlonu 2013

Autor práce:
Pavouková, Adéla
Typ práce:
Diplomová práce
Vedoucí práce:
Novotný, Jiří
Osoba oponující práci:
Ševčík, Miroslav

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Cost - benefit analýza mistrovství světa v biatlonu 2013
Typ práce:
Diplomová práce
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá provedením ex post analýzy nákladů a přínosů (CBA) aplikované na konkrétní sportovní akci pořádané v České republice, konkrétně se jedná o Mistrovství světa vbiatlonu, které se konalo vNovém Městě na Moravě vroce 2013. Výsledky rozhodujících kriteriálních ukazatelů spolehlivě přesáhly požadované hodnoty, investiční projekt lze považovat za ekonomicky přijatelný. Současně akce generovala pozitivní finanční toky, lze tedy hovořit o realizovatelnosti projektu. Celkově lze projekt doporučit k realizaci, zainteresovaným subjektům přináší více přínosů než nákladů.
Klíčová slova:
mistrovství světa; analýza nákladů a přínosů; biatlon; sportovní akce; sport

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika

Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Ing.

Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Název fakulty:
Národohospodářská fakulta

Název katedry:
Katedra hospodářské a sociální politiky

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Cost - benefit analýza mistrovství světa v biatlonu 2013
Překlad názvu:
Cost - benefit analysis of Biathlon World Championships 2013
Typ práce:
Master thesis
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This thesis covers the implementation of ex post cost-benefit analysis (CBA) applied to specific sport event in the Czech Republic, specifically Biathlon World Championships, which was held in Nové Město na Moravě in 2013. The results of determinative criterion indicators reliably exceeded the required values, investment project can be considered as economically feasible. Concurrently the event has generated positive cash flow therefore we can talk about the feasibility of the project. Overall, the project can be recommended for realization, because brings more benefits than costs to interested parties.
Klíčová slova:
World Championships; sport event; sport; cost-benefit analysis; biathlon

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika

Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Ing.

Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague

Název fakulty:
Faculty of Economics

Název katedry:
Department of Economic and Social Policy

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
19. 11. 2013

Datum podání práce:
19. 9. 2014

Datum obhajoby:
02.06.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
45550_xpava14.pdf [14,49 MB]

Oponentura:
42537_sevcik.pdf [395,82 kB]

Hodnocení vedoucího:
45550_sport.pdf [196,86 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/45550/podrobnosti