Technological Unemployment and an Attainable Way Out

Autor práce:
Pavlova, Adelina
Typ práce:
Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Špecián, Petr
Osoba oponující práci:
Prokop, Jaromír

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Technological Unemployment and an Attainable Way Out
Typ práce:
Bachelor thesis
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
The purpose of the thesis is to analyze the available information on the technological unemployment issue. The hypothesis of the thesis is that displacement of workers because of technological development has reasonable chances to happen in the future. Technological unemployment is hotly debated issue. Some part of economists argue that technological unemployment is a short-term problem; others see it as a risk for society. Thus, at this stage it is important to identify controversy in studies, analyze proposed policies and suggest the possible strategies. In order to gain the in depth knowledge required for the thesis a literature synthesis methodology was used. The concluding recommendations for researchers and policy makers include three important point to design an appropriate policy measure: number of population in a region, specialization of a region, previous placement of a worker. The effective solution is considered a mix of policies to target the problem from different prospective.
Klíčová slova:
Labor policy; Technological Unemployment; workers; Technology

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Economics

Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Bc.

Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague

Název fakulty:
Faculty of Economics

Název katedry:
Department of Economics

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
11. 3. 2015

Datum podání práce:
1. 5. 2015

Datum obhajoby:
15.06.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
52089_qpava01.pdf [511,86 kB]

Oponentura:
42877_proj04.pdf [365,26 kB]

Hodnocení vedoucího:
52089_xspep04.pdf [247,42 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/52089/podrobnosti