Poučenie pre ECB z politiky FED-u s ohľadom na kvantitatívne uvoľňovanie po roku 2008

Autor práce: Pagáč, Peter
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Babin, Jan
Osoba oponující práci: Čermáková, Klára

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Poučenie pre ECB z politiky FED-u s ohľadom na kvantitatívne uvoľňovanie po roku 2008
Typ práce: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt: Práca sa zaoberá získavaním poznatkov z analýzy politiky kvantitatívneho uvoľňovania, využitej Federálnym rezervným systémom v snahe znížiť dlhodobé úrokové sadzby. Práca sa detailnejšie zameriava na rast produktu a inflácie v spojitosti s kvantitatívnym uvoľňovaním. Preskúmaný je taktiež tzv. "portfolio balance channel" ako jeden z možných kanálov kvantitatívneho uvoľňovania. V práci sa podarilo preukázať pozitívny vplyv na úroveň produktu americkej ekonomiky. V neposlednom rade sú v práci nastienené možné účinky tejto monetárnej politiky v eurozóne, čo je aj hlavným cieľom tejto práce, vzhľadom na aktuálne využívanie tejto politiky Európskou centrálnou bankou.
Klíčová slova: kvantitatívne uvoľňovanie; Federálny rezervný systém; monetárna politika

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Poučenie pre ECB z politiky FED-u s ohľadom na kvantitatívne uvoľňovanie po roku 2008
Překlad názvu: Lessons for ECB from the Fed policy with respect to quantitative easing after 2008
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Slovak
Abstrakt: This paper is focused on understanding of quantitative easing which was used by Federal Reserve System in order to decrease long-term interest rates. The analysis is mainly focused on connection between an increase in an inflation and an output and the quantitative easing. Analysis is also focused on the so-called "portfolio balance channel" as one of the main potential channels of quantitative easing influence. The paper has validated positive influence on output of U.S. economy. Moreover the paper shows potential effects of this policy in the Eurozone, which is the main goal of this thesis in consideration of its actual applying by the European Central Bank.
Klíčová slova: monetary policy; Federal Reserve System; quantitative easing

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 2. 2015
Datum podání práce: 30. 5. 2015
Datum obhajoby: 18.06.2015
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce51183_xpagp00.pdf [1,69 MB]
Oponentura42859_kaderk.pdf [403,52 kB]
Hodnocení vedoucího51183_babin.pdf [67,09 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/51183/podrobnosti