Termíny

4. 11. 2017 - 4. 11. 2017 - Den s VŠE

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Plánovaná versus skutečná plodnost - dotazníkové šetření realizované plodnosti na vzorku žen v ČR

Autor
Autor VŠKP: Nápověda Klementová, Lenka
Informace o studiu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Instituce přidělující hodnost:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Studijní program a Studijní obor:Kvantitativní metody v ekonomice/Ekonomická demografie
Typ studijního programu:Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:Ing.
Název fakulty:Fakulta informatiky a statistiky [cs]
Faculty of Informatics and Statistics [en]
Název katedry:Katedra demografie [cs]
Department of Demography [en]
Informace o práci
Typ VŠKPDiplomová práce [cs]
Master thesis [en]
info:eu-repo/semantics/masterThesis
Název VŠKP Nápověda Plánovaná versus skutečná plodnost - dotazníkové šetření realizované plodnosti na vzorku žen v ČR [cs]
Podnázev VŠKP: Nápověda -
Překlad názvu VŠKP: Nápověda Planned versus realized fertility - a questionnaire survey of realized fertility of a small sample of women in Czech republic [en]
Překlad podnázvu VŠKP: Nápověda -
Předmětový popis VŠKP: Nápověda
přibližně 5-7 klíčových slov oddělených středníkem
realizovaná plodnost; plánovaná plodnost; porodnost; velikost rodiny; plodnost; načasování sňatku; dotazníkové šetření; načasování mateřství [cs]
the timing of marriage; natality; the timing of motherhood; questionnaire survey; family size; realized fertility; fertility; fertility intentions; planned fertility [en]
Abstrakt VŠKP: Nápověda
přibližně 50-100 slov bez rozlišení autorství
Cílem diplomové práce je porovnání plánované a posléze realizované plodnosti vzorku českých žen s ukončenou plodností. Pomocí dotazníkového šetření tedy zjistit nejen plánovaný a skutečný počet dětí, ale také jejich pohlaví, pořadí, rozestup a dále také věk žen při prvním porodu a sňatku. Naplnění těchto události následně porovnat a identifikovat příčiny v případě nesplnění. Vzorek 47 respondentek anonymně vyplnil dvoustránkový dotazník skládající se ze čtyř částí, a to stručně -- plán, skutečnost, osobní charakteristika a doplňkové otázky. Doplňkové otázky se týkaly antikoncepce, interrupcí, náboženství apod. Průzkum ukázal průměrný počet 2,34 dítěte na jednu ženu, kdežto plánovaný průměrný počet byl 2,28. Dále bylo analyzováno naplnění plánů ohledně počtu dětí, pohlaví a pořadí, rozestupu, věku při prvním porodu a věku při sňatku v průměru každé ženě z 53 %. Nakonec byla pro získaná data analyzována závislost skutečného počtu dětí na počtu potomků plánovaných. Výsledný model ukázal, že plánovanému počtu dětí jedna odpovídá realizovaný počet dětí 1,47. [cs]
The objective of the thesis is to compare planned and realized fertility of a small sample of Czech women with finished fertility. A questionnaire was used to determine both planned and actual number of children, their gender, birth order and spacing and the age of woman at her first birth and her marital status. The realization of these events was compared and the reasons for failure were identified. A sample of 47 respondents anonymously completed the two-page questionnaire comprising of four parts -- plan, reality, personal characteristics and additional questions. Additional questions were related to contraception, abortions, religion, etc. The survey showed average number of 2.34 child per woman, whereas planned average number was 2.28. Further, on average 53 % of women fulfilled their plans regarding number of children, gender and order, spacing, age at the first birth and age at the first marriage. Finally, the correlation between observed number of children and planned number of children was analysed based on gathered data. The resulting model showed that the planned number of children one corresponds with realized number of children 1.47. [en]
Jazyk VŠKP: Nápověda Česky [cs]
Czech [en]
Osoba podílející se na vedení VŠKP: Nápověda Miskolczi, Martina
Osoby podílející se na oponování VŠKP: Nápověda Langhamrová, Jitka
Informace o odevzdání a obhájení
Datum podání VŠKP:05.02.2015
Datum poslední editace záznamu:11.06.2015 00:00:00
Datum obhajoby VŠKP: Nápověda 10.06.2015
Výsledek obhajoby:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
Soubory
Hlavní práce51165_xklel12.pdf [ 1,27 MB ]
Oponentura42969_langhamj.pdf [ 129,33 kB ]
Hodnocení vedoucího51165_xkrim08.pdf [ 221,35 kB ]
Údaje z ISISu:
Identifikátorhttps://insis.vse.cz/zp/51165/podrobnosti