Inflace - zvyšování peněžní zásoby nebo růst cen? Vliv definice na teorii nákladů inflace

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Inflace - zvyšování peněžní zásoby nebo růst cen? Vliv definice na teorii nákladů inflace
Autor práce:
Pícha, Petr
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Loužek, Marek
Osoba oponující práci:
Pikhart, Zdeněk
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This is paper is purely theoretical. It discusses misinterpretation of the term inflation in economic literature. It describes the transformation of the meaning of the term 'inflation' from increase in the money supply to an increase in the general price level based on academic discussion, it lists examples from economic literature where is the term inflation misused or vaguely described and describes the evolution of the theory of inflation -- the quantity theory of money -- throughout history for fitting in the context. In the last chapter, it demonstrates the correctness of its argument that inflation is indeed an increase in the general price level, based on the meaning of the theory of costs of inflation. Work also proposes, for a complete accuracy, using two different terms -- monetary inflation and price inflation.
Klíčová slova:
terminology; inflation costs; inflation

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
24. 10. 2014
Datum podání práce:
5. 5. 2015
Datum obhajoby:
25.06.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
47754_xpicp01.pdf [877,55 kB]
Oponentura:
42792_xpikz00.pdf [231,52 kB]
Hodnocení vedoucího:
47754_louzek.pdf [400,12 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/47754/podrobnosti