Porovnanie vývoja miery nezamestnanosti v Českej republike a Slovenskej republike

Autor práce: Šutariková, Petra
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pavelka, Tomáš
Osoba oponující práci: Pivoňka, Tomáš

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Porovnanie vývoja miery nezamestnanosti v Českej republike a Slovenskej republike
Typ práce: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt: Vysoká nezamestnanosť je jedným z najvážnejších makroekonomických problémov, ktoré môžu postihnúť ekonomiku štátu. Kvôli hospodárskej kríze, ktorá prišla v roku 2009, sa takmer všetky štáty, vrátane Českej republiky a Slovenskej republiky museli popasovať so zvýšenou nezamestnanosťou v rôznom rozsahu. Bakalárska práca sa rozdeľuje na teoretickú a analytickú časť a zaoberá sa analyzovaním a porovnávaním vývoja miery nezamestnanosti v rokoch 2007 -- 2014 podľa dĺžky jej trvania, pohlavia a dosiahnutého vzdelania v Českej republike a na Slovensku.
Klíčová slova: nezamestnanosť; rizikové skupiny nezamestnaných osôb; trh práce

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Microeconomics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Porovnanie vývoja miery nezamestnanosti v Českej republike a Slovenskej republike
Překlad názvu: Comparison of the Evolution of Unemployment Rate in Czech Republic and Slovakia
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Slovak
Abstrakt: High unemployment rate is one of the most critical macroeconomic problems the economy of a certain country has to deal with. Due to the economic crisis in 2009 almost every country, including Czech Republic and Slovakia, had to face raised unemployment rates. Bachelor thesis is divided into theoretical and analytical part. It examines and compares the evolution of unemployment rates in Czech Republic and Slovakia in 2007 -- 2014 according to the length of unemployment, gender and level of education attained.
Klíčová slova: specific groups of unemployed people; unemployment; labor market

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Microeconomics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 2. 2015
Datum podání práce: 15. 5. 2015
Datum obhajoby: 18.06.2015
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce51608_xsutp00.pdf [1,30 MB]
Oponentura43214_xpivt03.pdf [431,47 kB]
Hodnocení vedoucího51608_pavelkat.pdf [377,88 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/51608/podrobnosti