Kvantitativní uvolňování Federálního rezervního systému a jeho vliv na ekonomiku USA

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Kvantitativní uvolňování Federálního rezervního systému a jeho vliv na ekonomiku USA
Autor práce:
Táborský, František
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Mandel, Martin
Osoba oponující práci:
Dvořák, Pavel
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Předkládaná bakalářská práce se věnuje nekonvenčnímu nástroji měnové politiky kvantitativnímu uvolňování likvidity navyšováním celkových rezerv komerčních bank držených na účtech centrální banky. Tento nástroj byl implementován v průběhu největší hospodářské krize od 30. let minulého století všemi hlavními měnovými autoritami. Kvantitativním uvolňováním se centrální bankéři snaží snižovat reálnou úrokovou sazbu v době vyčerpaných standardních nástrojů měnové politiky. Práce popisuje transmisní kanály, historické a současné zkušenosti a průběh kvantitativního uvolňování v USA. Diskutovány jsou také potencionální hrozby spojené s masivním uvolňováním likvidity na trh v době hospodářské a finanční krize, správná strategie a načasování exitu a následná normalizace měnové politiky. Pomocí korelační analýzy celkového objemu rezerv a dalších finančních ukazatelů jsou identifikovány vztahy mezi tímto nástrojem a reálnou ekonomikou. Většina předpokládaných vztahů byla potvrzena, ale jejich reálný efekt pravděpodobně neodpovídá představám centrálních bankéřů, když tento nástroj zaváděli.
Klíčová slova:
centrální banka; USA; problém nulové hranice úrokových sazeb; kvantitativní uvolňování

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra měnové teorie a politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
9. 9. 2014
Datum podání práce:
20. 5. 2015
Datum obhajoby:
17.06.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
49065_xtabf00.pdf [2,56 MB]
Oponentura:
43324_Dvořák.pdf [345,04 kB]
Hodnocení vedoucího:
49065_mandel.pdf [135,39 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/49065/podrobnosti