Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Strategie organizace

Autor práce: Podlešák, Ondřej
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kovář, František
Osoba oponující práci: Král, Jan

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Strategie organizace
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem diplomové práce je stanovení dílčí strategie organizace pro společnost Centrum finanční gramotnosti, o.s.. Strategie musí respektovat udržení či vytvoření konkurenční výhody. Strategie je formulována na základně externí a interní analýzy podniku. Externí analýzu tvoří analýza okolí podniku a dále analýza konkurenčního prostředí. Byly využity PEST analýza a Porterova 5F. V rámci interní analýzy je provedena analýza zdrojů podniku a analýza produktů. Pro analýzu portfolia byla použita metoda BCG matice. Pro zhodnocení všech faktorů řešitel určil jako vhodné způsoby SWOT analýzu a pro formulaci strategie metodu TOWS. Všechny metody byly důsledně aplikovány na reálná data. Výstupem práce je doporučení pro cenovou strategii, která bude využívána pro další strategické plánování podniku.
Klíčová slova: Cenová strategie; Analýza společnosti; Strategie neziskové organizace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta managementu
Název katedry: Katedra managementu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Strategie organizace
Překlad názvu: Strategy of an organisation
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The main goal of this thesis is to propose partial strategy of company named Centrum financni gramotnosti. The strategy must respect keeping or generating of competitive advantage. It is formed on basis of internal and external analysis. External analysis is divided into analysing environment and competition. PEST analysis and Porter's 5F analysis were used. Internal analysis covers the company's resources and products offered. For those, BCG analysis was performed. To decide which factors are critical, SWOT analysis is used. TOWS analysis helped to set the final strategy. All those methods were applied on real data. Outcome of the research is a proposal for new pricing strategy of the organisation.
Klíčová slova: strategy of an organisation; non-profit company strategy; pricing strategy

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Management
Název katedry: Department of Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 12. 2014
Datum podání práce: 30. 6. 2015
Datum obhajoby: 09.09.2015
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce53150_xpodo00.pdf [2,15 MB]
Oponentura44156_Král.pdf [71,98 kB]
Hodnocení vedoucího53150_kovar.pdf [107,87 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/53150/podrobnosti