Vertikální integrace podniků - přínosy a negativa

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Vertikální integrace podniků - přínosy a negativa
Autor práce:
Čermáková, Blanka
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Buus, Tomáš
Osoba oponující práci:
Krabec, Tomáš
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The thesis introduces thorough analysis of current approach towards margin squeeze practice, an abuse of dominant position by vertically integrated entity. For proper categorization, definition and understanding of the basic assumptions behind the strategy of margin squeeze and its application, the paper presents necessary conceptual apparatus. Further the paper deals also with regulatory framework of abuses of dominant position, national as well as international. In the practical section the paper introduces margin squeeze strategy within telecommunication industry and its regulatory framework in the Czech republic and brings recommendations for ex-ante margin squeeze testing in relation with current European regulators policy updates following the dynamic technological development of the industry.
Klíčová slova:
margin squeeze; abuses of dominant position; dominant position; vertical integration

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Corporate Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
27. 10. 2014
Datum podání práce:
9. 2. 2015
Datum obhajoby:
15.09.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
50040_xcerb08.pdf [1,85 MB]
Oponentura:
41643_krabect.pdf [270,11 kB]
Hodnocení vedoucího:
50040_buust.pdf [211,22 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/50040/podrobnosti