Statistika a její využití (zneužití) při tvorbě informací

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Statistika a její využití (zneužití) při tvorbě informací
Autor práce:
Strnadová, Lenka
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Bartošová, Jitka
Osoba oponující práci:
Bína, Vladislav
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This diploma thesis is focused on how statistics and statistical concepts can be abused to influence a public opinion. The thesis includes theoretical knowledge regarding to statistics, public opinion and institutions which are commonly used as a source of statistical data. A questionnaire was used for a practical part of the diploma thesis. The questionnaire should answer research questions included in the introduction. MS Excel and SAS EG 5.1 were used to process a questionnaire data. There was chosen one or several examples of use and abuse of statistics in creation of information for influencing public opinion almost in all chapters. The conclusion contains a summary of all findings and answers to research questions defined in the introduction of the diploma thesis.
Klíčová slova:
abuse of statistics; mass media; statistics; public opinion

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Management
Název katedry:
Department of Exact Methods
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
17. 1. 2014
Datum podání práce:
28. 4. 2015
Datum obhajoby:
09.09.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
46135_xstrl31.pdf [1,72 MB]
Oponentura:
43967_bina.pdf [117,66 kB]
Hodnocení vedoucího:
46135_bartosov.pdf [138,10 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/46135/podrobnosti