Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Využitie revenue managementu v oblasti Food and Beverage

Autor práce: Džambová, Adela
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Jenčková, Jiřina
Osoba oponující práci: Abrhám, Josef

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Využitie revenue managementu v oblasti Food and Beverage
Typ práce: info:eu-repo/semantics/masterThesis
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt: Cieľom diplomovej práce je teoretické a praktické zhodnotenie súčasného využívania systému revenue a yield managementu v úseku Food and Beverage v oblasti hotelierstva. Obsahom prvej kapitoly je všeobecné teoretické vymedzenie koncepcie revenue managementu v oblasti hotelierstva z pohľadu jeho vzniku, vývoja a postupného integrovania do jednotlivých úsekov v oblasti hotelierstva. Druhá kapitola popisuje základné techniky a princípy uplatňované v oblasti revenue managementu v ubytovacom úseku. Tretia kapitola špecifikuje uplatnenie systému revenue managementu v úseku Food and Beverage. Praktická časť je založená na analýze dotazníkového prieskumu, ktorý porovnáva mieru využitia revenue managementu v ubytovacom a stravovacom úseku hotelového priemyslu v Českej republike.
Klíčová slova: hotelový priemysel; Food and Beverage; revenue management

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Tourism
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Využitie revenue managementu v oblasti Food and Beverage
Překlad názvu: Revenue Management Usage in Food&Beverage Department
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Slovak
Abstrakt: The aim of this thesis is to introduce theoretical basis and practical review of actual revenue management usage in hospitality, espacially in the Food&Beverage Department. First chapter brings out the concept of revenue management from the view of its origin, development and integration into other industries. The second and third chapter describes different tools and approaches between the Rooms and Food&Beverage Department. The purpose of the last chapter is to compare revenue management usage through survey within both mentioned departments in the Czech Republic.
Klíčová slova: revenue management; Food and Beverage; hospitality

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Tourism
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 10. 2013
Datum podání práce: 5. 6. 2015
Datum obhajoby: 10.09.2015
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce44607_xdzaa00.pdf [2,36 MB]
Oponentura44113_abrham.pdf [61,43 kB]
Hodnocení vedoucího44607_jenj01.pdf [61,60 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/44607/podrobnosti