Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

SEO - Search Engine Optimization

Autor práce: Smetana, Jakub
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Brabec, Tomáš
Osoba oponující práci: Tichý, Jan

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: SEO - Search Engine Optimization
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Práce se zabývá problematikou optimalizace internetových stránek pro vyhledávače (SEO). Popisuje jednotlivé metody a techniky, které se v rámci SEO používají a naopak také ty, které jsou považovány za neetické a jsou zakázané. V praktické části práce je popsán postup optimalizace na příkladech dvou webů na základě teoretických poznatků, které jsou uvedeny v první části práce.
Klíčová slova: internet; vyhledávače; SEO; optimalizace pro vyhledávače

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra informačních technologií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: SEO - Search Engine Optimization
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: Práce se zabývá problematikou optimalizace internetových stránek pro vyhledávače (SEO). Popisuje jednotlivé metody a techniky, které se v rámci SEO používají a naopak také ty, které jsou považovány za neetické a jsou zakázané. V praktické části práce je popsán postup optimalizace na příkladech dvou webů na základě teoretických poznatků, které jsou uvedeny v první části práce.
Klíčová slova: internet; vyhledávače; SEO; optimalizace pro vyhledávače

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 12. 2007
Datum podání práce: 1. 1. 2008
Datum obhajoby: 22.01.2008
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce7440_xsmej15.pdf [738,97 kB]
Oponentura4563_Tichý.pdf [163,46 kB]
Hodnocení vedoucího7440_brabec.pdf [14,60 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/7440/podrobnosti