SEO - Search Engine Optimization

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
SEO - Search Engine Optimization
Autor práce:
Smetana, Jakub
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Brabec, Tomáš
Osoba oponující práci:
Tichý, Jan
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Práce se zabývá problematikou optimalizace internetových stránek pro vyhledávače (SEO). Popisuje jednotlivé metody a techniky, které se v rámci SEO používají a naopak také ty, které jsou považovány za neetické a jsou zakázané. V praktické části práce je popsán postup optimalizace na příkladech dvou webů na základě teoretických poznatků, které jsou uvedeny v první části práce.
Klíčová slova:
internet; vyhledávače; SEO; optimalizace pro vyhledávače

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
19. 12. 2007
Datum podání práce:
1. 1. 2008
Datum obhajoby:
22.01.2008

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
7440_xsmej15.pdf [738,97 kB]
Oponentura:
4563_Tichý.pdf [163,46 kB]
Hodnocení vedoucího:
7440_brabec.pdf [14,60 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/7440/podrobnosti