Návrh strategie na základě analýzy firmy Project Education

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Návrh strategie na základě analýzy firmy Project Education
Autor práce:
Nárožná, Monika
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Neumaierová, Inka
Osoba oponující práci:
Hanuš, Radek
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Podmínky na trhu se neustále mění. Firmy se snaží poskytovat co nejlepší výrobky a služby, být konkurenceschopné a dlouhodobě udržitelné. Na trh neustále přicházejí nové firmy, které konkurují těm dosavadním. Zákazníci poptávají kvalitní výrobky a služby a chtějí si splnit přání. A to je velkou výzvou pro strategické řízení podniku, které musí na podněty z externího prostředí efektivně reagovat a navrhnout strategii, aby bylo dosaženo podnikových cílů. Diplomová práce nabízí teoretický pohled týkající se strategie, strategického řízení a strategické analýzy. Teoretické poznatky jsou aplikované v praktické části práce a pomocí výsledků ze strategické analýzy byl vytvořený návrh strategie podniku ve formě business modelu.
Klíčová slova:
Business model ; Strategická analýza ; Strategie

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská
Název katedry:
Katedra strategie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
11. 11. 2014
Datum podání práce:
29. 5. 2015
Datum obhajoby:
17.09.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
50221_xnarm01.pdf [1,94 MB]
Oponentura:
44488_Hanuš.pdf [906,12 kB]
Hodnocení vedoucího:
50221_neumaier.pdf [376,71 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/50221/podrobnosti