Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Návrh strategie na základě analýzy firmy Project Education

Autor práce: Nárožná, Monika
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Neumaierová, Inka
Osoba oponující práci: Hanuš, Radek

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Návrh strategie na základě analýzy firmy Project Education
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Podmínky na trhu se neustále mění. Firmy se snaží poskytovat co nejlepší výrobky a služby, být konkurenceschopné a dlouhodobě udržitelné. Na trh neustále přicházejí nové firmy, které konkurují těm dosavadním. Zákazníci poptávají kvalitní výrobky a služby a chtějí si splnit přání. A to je velkou výzvou pro strategické řízení podniku, které musí na podněty z externího prostředí efektivně reagovat a navrhnout strategii, aby bylo dosaženo podnikových cílů. Diplomová práce nabízí teoretický pohled týkající se strategie, strategického řízení a strategické analýzy. Teoretické poznatky jsou aplikované v praktické části práce a pomocí výsledků ze strategické analýzy byl vytvořený návrh strategie podniku ve formě business modelu.
Klíčová slova: Business model ; Strategická analýza ; Strategie

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra strategie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Návrh strategie na základě analýzy firmy Project Education
Překlad názvu: Proposal of a Strategy Based on an Analysis of the Company Project Education
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: Market conditions are constantly changing. Enterprises try to furnish the best products and services, to be competitive and sustainable. Constantly new businesses are coming to the market which compete the existing ones. Customers demand quality products and services and want to fulfil their wishes. And it is a big challenge for a company's strategic management which must respond efficiently to stimuli from the external environment and shape a strategy to achieve corporate goals. This thesis offers a theoretical perspective on strategy, strategic management and strategic analysis. Theoretical knowledge is applied in a practical part and the company's draft strategy has been formulated using the strategic analysis results in the form Business model Canvas.
Klíčová slova: Business Model ; Strategic Analysis ; Strategy

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of strategy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 11. 2014
Datum podání práce: 29. 5. 2015
Datum obhajoby: 17.09.2015
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce50221_xnarm01.pdf [1,94 MB]
Oponentura44488_Hanuš.pdf [906,12 kB]
Hodnocení vedoucího50221_neumaier.pdf [376,71 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/50221/podrobnosti