Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Does European Union and national regional policy correlate with a decrease in unemployment rate in Romania?

Autor práce: Gorda, Diana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Ševčíková, Michaela
Osoba oponující práci: Prokop, Jaromír

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Does European Union and national regional policy correlate with a decrease in unemployment rate in Romania?
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: English
Abstrakt: The bachelor thesis aims at answering the question if the regional and European Union Cohesion policy correlates with a decrease in unemployment rate in Romania. The thesis starts the analysis with a controversial theoretical background, including the convergence and divergence views and the related economic theories, as Solow and AK models. The study proceeds to a short description of the Cohesion Policy, its funds and targeted aims. The bachelor thesis then analyses the challenges of the Romanian labor market, the reasons that bring to a non-competitive labor environment, and further on focuses on the vulnerable groups of population most affected by unemployment. At the same time, at this section the paper provides a final distinction between two time horizons: before joining and after joining the European Union. The last part of the research is composed of an empirical work concerning Cohesion policy funding and the effectiveness on a macroeconomic indicator, as unemployment. The correlation between unemployment rate and Cohesion Policy is found to be negative, as expected from the theoretical background.
Klíčová slova: Romania; Cohesion Policy; European Union; Unemployment

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Economics
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 3. 2015
Datum podání práce: 15. 5. 2015
Datum obhajoby: 10.09.2015
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce52190_xgord00.pdf [1,23 MB]
Oponentura44285_proj04.pdf [365,93 kB]
Hodnocení vedoucího52190_sevm03.pdf [165,71 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/52190/podrobnosti