Does European Union and national regional policy correlate with a decrease in unemployment rate in Romania?

Autor práce:
Gorda, Diana
Typ práce:
Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Ševčíková, Michaela
Osoba oponující práci:
Prokop, Jaromír

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Does European Union and national regional policy correlate with a decrease in unemployment rate in Romania?
Typ práce:
Bachelor thesis
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
The bachelor thesis aims at answering the question if the regional and European Union Cohesion policy correlates with a decrease in unemployment rate in Romania. The thesis starts the analysis with a controversial theoretical background, including the convergence and divergence views and the related economic theories, as Solow and AK models. The study proceeds to a short description of the Cohesion Policy, its funds and targeted aims. The bachelor thesis then analyses the challenges of the Romanian labor market, the reasons that bring to a non-competitive labor environment, and further on focuses on the vulnerable groups of population most affected by unemployment. At the same time, at this section the paper provides a final distinction between two time horizons: before joining and after joining the European Union. The last part of the research is composed of an empirical work concerning Cohesion policy funding and the effectiveness on a macroeconomic indicator, as unemployment. The correlation between unemployment rate and Cohesion Policy is found to be negative, as expected from the theoretical background.
Klíčová slova:
Romania; Cohesion Policy; European Union; Unemployment

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Economics

Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Bc.

Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague

Název fakulty:
Faculty of Economics

Název katedry:
Department of Economics

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
2. 3. 2015

Datum podání práce:
15. 5. 2015

Datum obhajoby:
10.09.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
52190_xgord00.pdf [1,23 MB]

Oponentura:
44285_proj04.pdf [365,93 kB]

Hodnocení vedoucího:
52190_sevm03.pdf [165,71 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/52190/podrobnosti