Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Analýza vlivu daní a evropských dotací na HDP a nezaměstnanost v České republice.

Autor práce: Křížková, Michaela
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pavelka, Tomáš
Osoba oponující práci: Nečadová, Marta

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza vlivu daní a evropských dotací na HDP a nezaměstnanost v České republice.
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: V této práci bylo cílem zjistit, jaký byl vliv jednak daňové zátěže příjmů obchodních korporací na HDP a nezaměstnanost v ČR, jednak absolutní vybrané částky na DPPO od obchodních korporací na ty samé ukazatele. Dále práce analyzuje vliv EU dotací poskytnutých obchodním korporacím, jako primárním příjemcům, na HDP a nezaměstnanost v ČR. Závěry práce naznačují, že některé vlivy nelze přesně vyčíslit a jednoduše porovnat. Přesto práce shrnuje základní vlivy dílčích faktorů změn dotací poskytnutých obchodním korporací, jakožto primárním příjemcům, a změn DPPO v podobě efektivní míry zdanění i v podobě inkasa DPPO jakožto příjmu státního rozpočtu. Tato práce poskytuje porovnání výše uvedených vztahů z hlediska teoretického vymezení ukazatelů i z hlediska praxe v rámci ČR za období 1993 - 2013. Závěry jsou podložené odbornými publikacemi. Práce zároveň poskytuje informaci o rozsáhlosti a četnosti vlivů, přičemž mnohé jsou nevyčíslitelné. Čtenář si po přečtení práce dokáže vytvořit vlastní názor na danou problematiku.
Klíčová slova: HDP; nezaměstnanost; obchodní korporace; Daň z příjmu právnických osob; dotace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra mikroekonomie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza vlivu daní a evropských dotací na HDP a nezaměstnanost v České republice.
Překlad názvu: Analysis of influences of tax and European subsidies on GDP and unemployment in the Czech Republic
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of this thesis is to analyze what was the influence of corporate tax rate and total paid amount on corporate income tax on GDP and unemployment in the Czech Republic. The essay also describes the impact of European subsidies given to Czech corporates as primary receivers on GDP and unemployment in the Czech Republic. A comparison of these two macroeconomic factors is provided. Conclusions show that there are some impacts which are not supposed to be transferred to a concrete comparable numbers. The thesis provides detailed overview of main impact of derivation of European subsidies given to Czech companies as primary receivers and changing corporate income tax on GDP and unemployment. The comparison of above influences is provided both on theoretical basis and the real one in the period of 1993-2013 for the Czech Republic. Conclusions and author's ideas are supported by professional publications. The thesis provides information on how the problematic is width and deep within these impacts. Any reader can create his/her own opinion on the problematic based on provided information and data.
Klíčová slova: companies; Corporate income tax ; unemployment; GDP; European subsidies

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Microeconomics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 12. 2014
Datum podání práce: 15. 8. 2015
Datum obhajoby: 09.09.2015
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce50907_xkrim63.pdf [2,65 MB]
Oponentura44379_necadova.pdf [428,29 kB]
Hodnocení vedoucího50907_pavelkat.pdf [379,13 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/50907/podrobnosti