Exportní a importní funkce (empirická analýza na příkladě České republiky)

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Exportní a importní funkce (empirická analýza na příkladě České republiky)
Autor práce:
Obešlo, František
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Mandel, Martin
Osoba oponující práci:
Tran, Van Quang
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This work focuses on import and export of goods of the Czech Republic. The Czech Republic is very open country in European Union. Ratio of import and export of goods and services to GDP is above European Union average. The goal is to find explaining variables, which has an influence on import and export of goods and to create robust and economically interpretable models. Models are created by cointegration analysis. The advantage of cointegration analysis and error correction models is avoiding spurious regression and differentiation of short-term and long-term relations. There will be used two attitudes for creation of models: with help of ADL models and Johansen method, which serve to comparison of results. There is a space for test of influence of exchange rate shocks on import and export of goods in the end.
Klíčová slova:
Johansen method; ADL models; cointegration analysis; import of goods; export of goods

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Monetary Theory and Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
9. 10. 2014
Datum podání práce:
15. 12. 2015
Datum obhajoby:
04.02.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
49735_xobef00.pdf [600,02 kB]
Oponentura:
44892_tran.pdf [27,22 kB]
Hodnocení vedoucího:
49735_mandel.pdf [174,07 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/49735/podrobnosti