Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Česko-ruské hospodářské vztahy se zaměřením na vzájemný obchod

Autor práce: Majáková, Dominika
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Bolotov, Ilya
Osoba oponující práci: Čajka, Radek

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Česko-ruské hospodářské vztahy se zaměřením na vzájemný obchod
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá vzájemnými obchodními vztahy mezi Českou republikou a Ruskou federací se zaměřením na vzájemný obchod se zbožím. Cílem je popsat vývoj exportu a importu zboží, jeho strukturu a vliv Ukrajinské krize a sankcí na tyto vztahy. V rámci toku zboží zmiňuje rizika spojená se vstupem na ruský trh. Součástí práce je také představení všeobecného a ekonomického profilu Ruska, jeho kulturních specifik při obchodním jednání, ale i obecný rámec vztahů. Současně je okrajově zmíněna i obchodní výměna služeb a vzájemná investiční spolupráce.
Klíčová slova: export; vzájemné vztahy; Česká republika; import; Rusko

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra mezinárodního obchodu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Česko-ruské hospodářské vztahy se zaměřením na vzájemný obchod
Překlad názvu: Czech-Russian economic relations focusing on the bilateral trade
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The thesis deals with the mutual trade relations between the Czech Republic and the Russian federation focusing on bilateral trade in goods. The aim is to describe the development of export and import of goods, their structure and the influence of the Ukrainian crisis and sanctions on those relationships. In the context of flow of goods it mentions the risks of the entry to the Russian market. The work also includes general and economic profile of Russia's cultural specifics in business negotiations, but also the general framework of relations. At the same time it marginally mentions services trade and mutual investment cooperation.
Klíčová slova: Czech Republic; export; mutual relations; import; Russia

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 1. 2015
Datum podání práce: 30. 11. 2015
Datum obhajoby: 01.02.2016
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce51004_xmajd00.pdf [2,41 MB]
Oponentura45002_xcajr01.pdf [63,25 kB]
Hodnocení vedoucího51004_xboli01.pdf [62,19 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/51004/podrobnosti