Značky kvality potravin

Autor práce:
Mládková, Lenka
Typ práce:
Diplomová práce
Vedoucí práce:
Filipová, Alena
Osoba oponující práci:
Zeman, Jiří

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Značky kvality potravin
Typ práce:
Diplomová práce
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce pojednává o značkách kvality potravin. V první části jsou vymezeny klíčové pojmy problematiky kvality potravin, ochrany spotřebitele a charakterizovány jednotlivé značky kvality potravin. Druhá část je zaměřena na porovnání značek kvality. Cílem diplomové práce je zjistit, zda označení potravin značkou kvality skutečně zaručuje kvalitní a nezávadnou potravinu, a to na základě porovnání kritérií udělování značek kvality potravinám, vyhodnocení objektivity těchto kritérií a hodnocení potravin v nezávislých testech.
Klíčová slova:
kvalita; potraviny; ochrana spotřebitele; značka

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo

Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Ing.

Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů

Název katedry:
Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Značky kvality potravin
Překlad názvu:
Quality of food brands
Typ práce:
Master thesis
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This thesis deals with the quality of food brands. The first part defines the key concept issues of food quality and the consumer protection. It also characterizes each food quality brand. The second part focuses on the comparison of quality brands. The thesis aims to determine whether the labeling of food quality actually ensures the quality and safe food, it is based on a comparison of the criteria for granting quality brands to foodstuff, evaluation of the objectivity of the criteria and evaluation of the foodstuff in independent tests.
Klíčová slova:
quality; consumer protection ; food; brand

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo

Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Ing.

Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague

Název fakulty:
Faculty of International Relations

Název katedry:
Department of Retailing and Commercial Communications

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
9. 6. 2014

Datum podání práce:
1. 6. 2015

Datum obhajoby:
05.02.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
48167_xmlal02.pdf [1,33 MB]

Oponentura:
45332_zeman.pdf [60,51 kB]

Hodnocení vedoucího:
48167_filipova.pdf [62,02 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/48167/podrobnosti