Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Ochrana spotřebitele při nákupu potravin

Autor práce: Sklář, Michael
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Horová, Olga
Osoba oponující práci: Vinš, Marek

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Ochrana spotřebitele při nákupu potravin
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Bakalářská práce pojednává o ochraně spotřebitele při nákupu potravin. Jejím cílem je vyhodnotit, zda prodejci potravin dodržují předpisy upravující prodej potravin, a analyzovat postoje a nákupní chování zákazníků. Teoretická část obsahuje definici spotřebitele a dalších základních pojmů, včetně povinností vyplývajících prodejcům z legislativy, spolu s právy spotřebitelů. Praktická část se skládá ze tří oddílů. První se zabývá podrobným výkladem Státní zemědělské a potravinářské inspekce, druhý vlastním šetřením v prodejnách potravin a třetí část dotazníkovým šetřením mezi spotřebiteli.
Klíčová slova: prodej potravin; potraviny; ochrana spotřebitele; spotřebitel

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra marketingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Ochrana spotřebitele při nákupu potravin
Překlad názvu: Consumer protection and grocery
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This bachelor thesis deals with consumer protection and grocery section regulations. It's objective is to evaluate whether grocery stores stick to law while selling food and to analyze attitudes and behavior of consumers. The theoretical part deals with definition of consumer and other related concepts and with obligations of food sellers and consumer rights. The practical part consists of three parts that contain expert commentary, own research performed through grocery stores and survey taken among consumers.
Klíčová slova: food store; consumer protection; grocery; consumer

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Marketing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 3. 2015
Datum podání práce: 11. 12. 2015
Datum obhajoby: 13.01.2016
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce51868_xsklm12.pdf [1,90 MB]
Veřejná příloha12495_xsklm12.pdf [27,03 kB]
Oponentura44965_vinsm.pdf [431,43 kB]
Hodnocení vedoucího51868_horova.pdf [331,40 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/51868/podrobnosti