Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Analýza inovačních procesů ve Společnosti Provident Financial, s.r.o.

Autor práce: Hrušovská, Petra
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Špaček, Miroslav
Osoba oponující práci: Trnka, Lukáš

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza inovačních procesů ve Společnosti Provident Financial, s.r.o.
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Hlavním cílem této diplomové práce je analýza inovačních procesů Společnosti Provident Financial s.r.o. , jejich zhodnocení a doporučení pro jejich řízení. Důraz je kladen zejména na produktové inovace, které přinášejí hodnotu jak pro zákazníka, tak pro Společnost. Podpůrným cílem je zhodnocení inovačního prostředí ve Společnosti. Přínosem bude zhodnocení inovačních procesů v konkrétní firmě z hlediska jejich správného řízení a měření jejich efektivnosti.
Klíčová slova: produktové inovace; Inovace; inovační proces

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra podnikání
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza inovačních procesů ve Společnosti Provident Financial, s.r.o.
Překlad názvu: Analysis of innovation processes of company Provident Financial s.r.o.
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The diplomas thesis is focused on innovation processes in Provident Financial s.r.o., company The main aim of this thesis is analysis of innovation processes and recommendation for its management. The support goal of this thesis is to analyse innovation environment in the company. The benefit from student will be the analysis of specific innovation processes, its assessment and concrete proposal for its managing in company.
Klíčová slova: innovation process; product innovation; Innovation

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Entrepreneurship
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 3. 2015
Datum podání práce: 18. 12. 2015
Datum obhajoby: 01.02.2016
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce52402_xhrup06.pdf [10,03 MB]
Oponentura45026_Trnka.pdf [347,98 kB]
Hodnocení vedoucího52402_spam01.pdf [330,75 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/52402/podrobnosti