Španělsko: trendy a politiky v oblasti cestovního ruchu

Autor práce: Hříbalová, Martina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Abrhám, Josef
Osoba oponující práci: Brůžková, Pavla

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Španělsko: trendy a politiky v oblasti cestovního ruchu
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce předkládá celkový rozbor uspořádání politiky cestovního ruchu ve Španělsku. Práce je strukturovaná do čtyř kapitol. První kapitola se zabývá významem cestovního ruchu pro ekonomiku Španělska a to zejména prostřednictvím aktuálních makroekonomických ukazatelů, dále podrobněji rozebírá postavení Španělska v rámci mezinárodního cestovního ruchu. Další část diplomové práce přibližuje jednotlivé současné trendy a faktory ovlivňující cestovní ruch na straně nabídky i poptávky. Následující třetí kapitola se zaměřuje na teoretická východiska politiky cestovního ruchu. Diplomová práce je zakončena konkrétním pojetím a rozborem politiky cestovního ruchu Španělska. Je zde představena charakteristika jednotlivých nositelů, nástrojů a cílů politiky cestovního ruchu Španělska.
Klíčová slova: nositelé; politika cestovního ruchu; Španělsko; cestovní ruch; nástroje; cíle

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra cestovního ruchu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Španělsko: trendy a politiky v oblasti cestovního ruchu
Překlad názvu: Spain: instruments and Tourism Policy
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This thesis presents analysis of the organization of tourism policy in Spain. The thesis is structured into four chapters. First part of the thesis is devoted to description of tourism importance to the Spanish economy by using macroeconomic indicators, further presents Spain as an international tourist destination. Next part of the thesis explains various current trends and factors, which have influence on supply and demand of tourism and introduce new forms of tourism. Third chapter focuses on theoretical approaches to tourism policy in general. The thesis concludes with an analysis of tourism policy in Spain. This part involves characteristics of tourism organisation and governance, instruments and goals of tourism policy in Spain.
Klíčová slova: tourism organisation and governance; tourism policy; goals; Spain; tourism; instruments

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Tourism
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 10. 2013
Datum podání práce: 19. 12. 2014
Datum obhajoby: 18.01.2016
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce44948_xhrim07.pdf [1,35 MB]
Oponentura45498_xbrup05.pdf [62,54 kB]
Hodnocení vedoucího44948_abrham.pdf [61,28 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/44948/podrobnosti