Crude Oil and its Economic Effects on Russia

Autor práce: Gryzunov, Anton
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Chytilová, Helena
Osoba oponující práci: Prokop, Jaromír

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Crude Oil and its Economic Effects on Russia
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: English
Abstrakt: With help of regression analysis it was concluded that there is positive relationship between real GDP and Brent oil price. Also the positive dependence was found between real GDP and both index of industrial production and real personal consumption expenditures. On the other hand the relationship between long-term interest rate and real GDP was negative. Unemployment rate and consumer price index were not significant and had negative dependence with real GDP. The aforementioned hypothesis about the negative relationship between GDP and price of oil was confirmed in line with initial theoretical predictions based on detailed review of Russian economy.
Klíčová slova: Oil Price Shocks; Russian Economy; World Oil Market; International Trade

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Economics
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 10. 2015
Datum podání práce: 18. 12. 2015
Datum obhajoby: 03.02.2016
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce55023_qgrya00.pdf [1,06 MB]
Oponentura45660_proj04.pdf [326,54 kB]
Hodnocení vedoucího55023_chyh01.pdf [171,19 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/55023/podrobnosti