Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Komparace systému nepřímých daní v ČR a ve vybrané zemi mimo EU

Autor práce: Součková, Kateřina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Zídková, Hana
Osoba oponující práci: Bušovský, Ladislav

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Komparace systému nepřímých daní v ČR a ve vybrané zemi mimo EU
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tématem diplomové práce je komparace kanadského a českého systému nepřímých daní. Práce je zaměřena na všeobecnou spotřební daň. V současnosti se této spotřební dani věnují daňové politiky států daleko více, než tomu bývalo dříve. Cílem práce je provést deskripci a analýzu kanadské spotřební daně a následně porovnat kanadský a český daňový systém z pohledu daně z přidané hodnoty. Práce se zásadně zaměřuje na praktický odvod daně. Závěr obsahuje zhodnocení a možná doporučení pro změny obou porovnávaných systémů. Na základě této práce si mohou čeští podnikatelé udělat představu o zdanění spotřeby v Kanadě.
Klíčová slova: nepřímé daně; Česká republika; Kanada; DPH; daňový systém

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra veřejných financí
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Komparace systému nepřímých daní v ČR a ve vybrané zemi mimo EU
Překlad názvu: Comparison of indirect tax system in the Czech republic and in selected non-EU country
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The theme of diploma thesis is the comparison of Canadian and Czech system of indirect taxes. The thesis is focused on value added tax. At present tax policies in the world dedicate on this excise tax far more than in the past. The aim is to describe and analyse the Canadian excise tax and then compare the Canadian and Czech system of value added tax. The thesis is principally focused on practical tax payment. Conclusion contains evaluation and possible recommendations for changes in both countries. Based on this thesis can Czech entrepreneurs have an idea about taxing indirect taxes in Canada.
Klíčová slova: Czech republic; indirect taxes; Canada; tax system; value added tax

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Public Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 9. 2014
Datum podání práce: 31. 1. 2016
Datum obhajoby: 08.02.2016
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce49468_xsouk16.pdf [2,01 MB]
Oponentura45472_xbusl01.pdf [167,48 kB]
Hodnocení vedoucího49468_xruzh01.pdf [73,77 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/49468/podrobnosti