Determinismus, path-dependence a nejistota pohledem postkeynesovské ekonomie

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Determinismus, path-dependence a nejistota pohledem postkeynesovské ekonomie
Autor práce:
Máslo, Lukáš
Typ práce:
Disertační práce / info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Vedoucí práce:
Chytil, Zdeněk
Osoba oponující práci:
Janíčko, Martin; Pastoráková, Erika
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The thesis deals with analysis of conceptual-methodological issues examined in the framework of post-keynesian economics. The author´s goal is to supply a solution to the problem of a definition of determinism/non-determinism for both deterministic and stochastic systems and also to the problem of the prevailing confusion which surrounds the notion of reversibility/irreversibility in both path-dependent and traditional-equilibrist systems. The author regards the determinism/non-determinism problem as essentially linked to the problem of a definition of fundamental uncertainty. The key issues are being identified in the "problem of a generator of endogenous shocks" and the "selection - creation problem". Finding solutions to these enables us to take a stand on the validity/invalidity of the classical dichotomy, in the eyes of the author. Davidson´s interpretation of ergodicity and O´Donnell´s critique of this are being presented and, drawing on the latter, along with Álvarez-Ehnts´ critique, the author rejects a simplifying pattern of Davidson´s, according to which neoclassical economics is based on the ergodic axiom. The author suggests a solution to the "selection - creation problem" consisting in distinguishing epistemological determinism from ontological determinism on the one hand, and epistemological determinism from epistemological non-determinism on the other hand. While selection is a characteristic feature of epistemological determinism and, in effect, the realm of "fundamental certainty", creation is referred to by the author as a characteristic feature of epistemological non-determinism, i. e., in effect, the realm of fundamental uncertainty. The author regards the "problem of a generator of endogenous shocks" a self-contradictory notion, based on the principle of causality and the law of non-contradiction, and suggests a solution to the problem consisting in rejection of the concept of shock endogeneity. At the same time, the author rejects Davidson´s "fundamental neoclassical article of faith" rhetoric, based on the first cause argument implied by the principle of causality. In opposition to Davidson, the author regards fundamental uncertainty being of a basically epistemological nature, consisting in our ignorance of the "ultimate law of change", the "Devine formula". Unlike O´Donnell, however, who puts stress on the element of epistemological uncertainty in his epistemological approach to uncertainty, the author also puts stress on the element of ontological certainty, consisting in our knowledge of the existence of the "Devine formula", apart from our epistemological uncertainty.
Klíčová slova:
traditional equilibrium; efficient market hypothesis; (non-)ergodicity; hysteresis; (non-)determinism; (ir)reversibility; path-dependence; fundamental uncertainty

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomická teorie
Typ studijního programu:
Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ph.D.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
25. 2. 2011
Datum podání práce:
30. 9. 2015
Datum obhajoby:
12.01.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
45793_xmasl14.pdf [1,38 MB]
Oponentura:
45045_janm02.pdf [116,30 kB]
Oponentura:
45046_pase00.pdf [109,16 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/45793/podrobnosti