Veřejná a kulturní diplomacie malých a středních států: porovnání České a Rakouské republiky

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Veřejná a kulturní diplomacie malých a středních států: porovnání České a Rakouské republiky
Autor práce:
Šumpichová, Romana
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Peterková, Jana
Osoba oponující práci:
Trávníčková, Zuzana
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Master´s thesis aims at giving an overview of public and cultural diplomacy used in the middle-sized countries such as Austria and the Czech Republic. The thesis explains what does the public and cultural diplomacy mean, as well as what are contributions for countries which participate either in bilateral or in multinational cooperation. The thesis is focused on national foreign cultural policy made by different actors, as well as on common foreign policy and common projects which these two states have worked on. The very last part of the thesis summarizes effectiveness and successes of promoting a national culture abroad, what sort of diplomacy is used to do so and which institutions are the most important ones.
Klíčová slova:
Public diplomacy; Czech Centre; EUNIC; Austria; Czech Republic; Cultural diplomacy; Cultural relations between Austria and Czech Republic

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Evropská integrace
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Jan Masaryk Centre for International Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
14. 5. 2014
Datum podání práce:
31. 5. 2015
Datum obhajoby:
24.05.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
47877_xsumr00.pdf [1,29 MB]
Oponentura:
46055_kalova.pdf [63,31 kB]
Hodnocení vedoucího:
47877_peter.pdf [63,43 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/47877/podrobnosti