Strategická analýza společnosti Škoda Transportation, a.s.

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Strategická analýza společnosti Škoda Transportation, a.s.
Autor práce:
Tomek, Tomáš
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Dvořáček, Jiří
Osoba oponující práci:
Krause, Josef
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je provést strategickou analýzu společnosti Škoda Transportation, a.s. Strategická analýza bude provedena za období 2010 - 2014 a získané výsledky budou porovnány s konkurencí a odvětvím. Práce je standardně členěna do čtyř částí, kdy v úvodu jsou stanoveny základní informace o řešeném problému a důvody pro její zpracování. Následující teoretická část představuje základní nástroje a postupy strategické a finanční analýzy, jež jsou v praktické části aplikovány. V závěru práce je uveden souhrn zjištěných poznatků.
Klíčová slova:
finanční analýza; strategická analýza; Porterův model pěti sil; PEST analýza; SWOT analýza

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská
Název katedry:
Katedra strategie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Strategická analýza společnosti Škoda Transportation, a.s.
Překlad názvu:
Strategic analysis of the company Škoda Transportation a.s.
Autor práce:
Tomek, Tomáš
Typ práce:
Diplomová práce / Master thesis
Vedoucí práce:
Dvořáček, Jiří
Osoba oponující práci:
Krause, Josef
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The aim of this thesis is to perform a strategic analysis of the company Škoda Transportation, a.s. Strategic analysis will be carried out for the period 2010 - 2014 and the obtained results will be compared with the competition and the industry. The thesis is divided into four parts: introduction, theoretical part, analytical part and summary. The reasons, why the topic has been chosen and basic information about the problem, are mentioned in the introduction. Theoretical part contains methods and techniques which are then used in the analytical part. The last part summarizes results obtained in the analytical part.
Klíčová slova:
financial analysis; strategic analysis; SWOT analysis; PEST analysis; Porter's five forces

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of strategy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
16. 12. 2015
Datum podání práce:
6. 5. 2016
Datum obhajoby:
17.06.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
56583_xtomt19.pdf [1,66 MB]
Oponentura:
46404_krausej.pdf [431,82 kB]
Hodnocení vedoucího:
56583_dvoracek.pdf [330,13 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/56583/podrobnosti