Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Analýza logistických procesů mezinárodní humanitární pomoci

Autor práce: Obenbergerová, Lucie
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Jirsák, Petr
Osoba oponující práci: Smejkal, Richard

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza logistických procesů mezinárodní humanitární pomoci
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce přináší čtenáři ucelený obraz humanitární logistiky jako významné součásti humanitární pomoci. Teoretická část vysvětluje specifika humanitárního prostředí a přináší komparaci s podnikovou praxí. Pro hlubší uchopení problematiky rovněž uvádí, jakým způsobem je poskytována humanitární pomoc do zahraničí Českou republikou včetně jednoho z nejdůležitějších aspektů, kterým je financování. V praktické části jsou analyzovány jednotlivé fáze logistického řetězce humanitární pomoci za použití příkladů z praxe, na něž navazují nástroje podnikové logistiky využitelné a využívané v humanitární oblasti, které pomáhají logistický řetězec optimalizovat a zvyšovat tak efektivitu záchranných operací. Práci uzavírají dva reálné příklady záchranných misí vycházející ze zkušeností logistiků vybraných organizací včetně zhodnocení zvolených kroků.
Klíčová slova: katastrofa; best practices; humanitární logistika; logistický řetězec humanitární pomoci

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra logistiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza logistických procesů mezinárodní humanitární pomoci
Překlad názvu: Analysis of the logistic processes in the international humanitarian response
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This master thesis is showing the humanitarian logistics as a complex and important part of the humanitarian response. The theoretical part explains the specifics of a humanitarian environment and compares humanitarian and enterprise logistics. A part of the theory is focused on the international humanitarian response of the Czech Republic and its financial aspects. The application part of the thesis analyses each phase of the humanitarian supply chain with practical examples and is followed by instruments of the enterprise logistics that can be applied on humanitarian sector and that help to optimize the humanitarian supply chain and enhance the efficiency of the response in emergencies. The thesis provides the reader with two case studies from the field built on the experience of the logisticians from two international non-governmental organizations and with an assessment of these according to the aforementioned instruments.
Klíčová slova: disaster; humanitarian logistics; humanitarian supply chain; best practices

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Logistics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 9. 2014
Datum podání práce: 19. 8. 2015
Datum obhajoby: 15.06.2016
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce49147_xobel04.pdf [3,66 MB]
Oponentura48792_Smejkal.pdf [964,96 kB]
Hodnocení vedoucího49147_jirsakp.pdf [331,57 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/49147/podrobnosti