The role of assurance within project management standards

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
The role of assurance within project management standards
Autor práce:
Koch, Ondřej
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Oškrdal, Václav
Osoba oponující práci:
Bílík, Jan
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
The thesis is focused on the role of assurance within project management standards. Firstly, the theoretical role of assurance was established based on the performed research. Three main areas of interest have been identified: Assurance over business, the project itself and the product. The role established in the theoretical part of the work was subsequently compared to information systems development methodologies and project management standards. From the comparison with AUP, Scrum and FDD methodologies, it seems that the better assurance is defined, the longer the feedback cycle is. During the comparison with the three most widespread project management standards - IPMA, PRINCE2 and PMBOK - various areas have been identified where these are not fully compliant with the theoretical role of assurance. Additions to IPMA and PMBOK have been created to support the compliance with the theoretically established role of assurance, fulfilling the objective set for the practical part of the work and providing benefits to IT project management professionals that struggle to deliver quality products while following one of the aforementioned standards.
Klíčová slova:
Project Management Standards; IPMA; Information Systems Implementation Projects; ERP implementation; Software Quality Assurance; FDD; Scrum; AUP; PMBOK; PRINCE2; Project Assurance

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informační management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Systems Analysis
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
13. 1. 2016
Datum podání práce:
28. 4. 2016
Datum obhajoby:
02.06.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
57139_xkoco04.pdf [2,46 MB]
Oponentura:
46053_Bílík.pdf [1,17 MB]
Hodnocení vedoucího:
57139_oskv01.pdf [806,48 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/57139/podrobnosti