Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Analýza strategie a komunikace na sociální síti Facebook v konkrétní organizaci

Autor práce: Pála, David
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Střížová, Vlasta
Osoba oponující práci: Francová, Dana

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza strategie a komunikace na sociální síti Facebook v konkrétní organizaci
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá strategií na sociálních médiích a marketingovou komunikací na sociální síti Facebook. Hlavním cílem je provedení analýzy jednotlivých kroků strategie a částí marketingové komunikace na sociální síti Facebook v konkrétní organizaci. V teoretické části je nejprve obecně popsán internetový marketing. Dále práce obsahuje seznámení se sociálními sítěmi, jejich vývojem, definicí, principy a také přínosy pro firmy. Detailně se poté práce věnuje jednotlivým krokům strategie na sociálních médiích a hlavním částem marketingové komunikace na sociální síti Facebook. Praktická část obsahuje analýzu kroků navržené strategie a částí marketingové komunikace na sociální síti Facebook, která je v případě zjištěných nedostatků doplněna autorem diplomové práce na základě shrnutých teoretických východisek. Výstup analýzy s návrhy autora této diplomové práce představuje zároveň praktický návod pro projekty podobného typu.
Klíčová slova: Facebook; Marketingová komunikace; Strategie na sociálních médiích; Sociální sítě; Internetový marketing

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Informační management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra systémové analýzy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza strategie a komunikace na sociální síti Facebook v konkrétní organizaci
Překlad názvu: Analysis the strategy and marketing communication on Facebook at a specific organisation
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The thesis focuses on the social media strategy and marketing communication on Facebook. The main goal of the thesis is to pursue an analysis of all the steps and parts of the strategy and marketing communication on Facebook at a specific organisation. The theoretical part starts with a general introduction of the internet marketing. The thesis further looks into the topic of social networks, their development, definition, principles and benefits for a company. A detailed study of each step of the social media strategy and main parts of the marketing communication on Facebook follows. The practical part includes the analysis of the suggested strategy and all parts of the marketing communication on Facebook. In case the practical part brings some imperfect results, the author adds data based on the summary of the theoretical part. The final analysis extended by author´s suggestions can act as a practical guide for similar projects.
Klíčová slova: Internet marketing; Marketing communication; Social media strategy; Social networks; Facebook

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Informační management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Systems Analysis
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 4. 2015
Datum podání práce: 4. 5. 2016
Datum obhajoby: 03.06.2016
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce52643_xpald00.pdf [6,49 MB]
Oponentura46001_Francová.pdf [109,77 kB]
Hodnocení vedoucího52643_strizov.pdf [358,95 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/52643/podrobnosti