Nation branding jako prvek ekonomické diplomacie - španělská praxe

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Nation branding jako prvek ekonomické diplomacie - španělská praxe
Autor práce:
Šmahelová, Kateřina
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Peterková, Jana
Osoba oponující práci:
Zemanová, Štěpánka
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The diploma thesis deals with nation branding in the context of economic diplomacy and puts a special emphasis on Spain. The main purpose is to provide an answer to the following question: "Is the Spanish reputation-building project Marca Espaňa launched in 2013 beneficial for country's performance in economic diplomacy area and is it possible to observe any results despite a relatively short time period?" Chapter one concentrates on theoretical issues and apart from defining relevant basic terms it provides a theoretical relationship between the concepts of economic diplomacy and nation branding. Chapter two examines the Spanish system of economic diplomacy and nation branding and underlines their interconnection on the practical level. Chapter three analyses the contribution of the Marca Espaňa project to Spain's economic diplomacy and examines Spain's performance in nation branding, overall economic competitiveness and exports through a detailed analysis of various international ranking and official statistical data.
Klíčová slova:
Spain; Marca Espaňa project; economic diplomacy; nation branding; export

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Jan Masaryk Centre for International Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
17. 9. 2014
Datum podání práce:
31. 5. 2016
Datum obhajoby:
24.05.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
49143_xsmak03.pdf [1,74 MB]
Veřejná příloha:
13087_xsmak03.pdf [1,95 MB]
Oponentura:
46046_zemanova.pdf [63,82 kB]
Hodnocení vedoucího:
49143_peter.pdf [61,76 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/49143/podrobnosti