Nation branding jako prvek ekonomické diplomacie - španělská praxe

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Nation branding jako prvek ekonomické diplomacie - španělská praxe
Autor práce:
Šmahelová, Kateřina
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Peterková, Jana
Osoba oponující práci:
Zemanová, Štěpánka
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá tématem nation brandingu v kontextu ekonomické diplomacie a je případovou studií španělské praxe. Hlavním cílem je odpovědět na otázku, zda má španělský projekt budování značky Marca Espaňa zahájený v roce 2013 pozitivní vliv na výkon ekonomické diplomacie a zda je i přes zatím relativně krátké časové období možné pozorovat nějaké výsledky. První kapitola se zabývá teoretickými východisky a kromě definování základních pojmů zachycuje teoretický vztah mezi koncepty ekonomické diplomacie a nation brandingu. Druhá kapitola zkoumá španělský systém ekonomické diplomacie a nation brandingu a propojení obou oblastí ve španělské praxi. Podrobněji se zaměřuje na strategie a dokumenty, aktéry, další nástroje a systémy měření a hodnocení. Třetí kapitola je analýzou praktického přínosu španělského projektu Marca Espaňa pro ekonomickou diplomacii v oblasti exportu a na základě mezinárodních žebříčků a statistických dat zkoumá výkon Španělska v rámci nation brandingu, celkové ekonomické konkurenceschopnosti a exportu.
Klíčová slova:
ekonomická diplomacie; projekt Marca Espaňa; nation branding; Španělsko; export

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
17. 9. 2014
Datum podání práce:
31. 5. 2016
Datum obhajoby:
24.05.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
49143_xsmak03.pdf [1,74 MB]
Veřejná příloha:
13087_xsmak03.pdf [1,95 MB]
Oponentura:
46046_zemanova.pdf [63,82 kB]
Hodnocení vedoucího:
49143_peter.pdf [61,76 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/49143/podrobnosti