Business plan: RozbitySamsung.cz

Autor práce: Hýbl, Tomáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Chylíková, Hana
Osoba oponující práci: Andera, Michal

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Business plan: RozbitySamsung.cz
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: English
Abstrakt: The main goal of this thesis is to create a business plan for the project called RozbitýSamsung.cz. Further, it will evaluate the whole business idea on the basis of this research. There are two main parts in this thesis. The first one describes a theoretical background needed for an elaboration of a successful business plan. The second one is focused on market research, financial plan and other necessary elements that are embodied in a business plan. The conclusion summarizes all the results from the practical part, evaluates the market situation and includes the final decision about implementation.
Klíčová slova: Samsung users; Samsung smartphones; e-commerce services; business plan

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 9. 2015
Datum podání práce: 30. 4. 2016
Datum obhajoby: 14.06.2016
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce53872_xhybt00.pdf [1,21 MB]
Neveřejná přílohaNeveřejný soubor
Oponentura46210_xandm16.pdf [43,02 kB]
Hodnocení vedoucího53872_chylik.pdf [61,90 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/53872/podrobnosti