Business, Trade, and Investment Relations between the Czech Republic and Vietnam

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Business, Trade, and Investment Relations between the Czech Republic and Vietnam
Autor práce:
Tran, Khanh Nghia
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Štěrbová, Ludmila
Osoba oponující práci:
Halík, Jaroslav
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
The objective of the thesis is to provide the reader with a deeper understanding of trade and investment relations between the Czech Republic and Vietnam. Historical context, development of both countries' economies and their position in international trade is discussed in the introductory chapter. The second chapter focuses on trade exchange between both countries, customs procedures, and important mutual agreements. The last chapter analyses investment relations between the two countries. This chapter is concluded with author's suggestions on investment opportunities for potential investors in Vietnam.
Klíčová slova:
Vietnam; investment; trade relations; Czech Republic

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
18. 6. 2015
Datum podání práce:
29. 4. 2016
Datum obhajoby:
24.05.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
53451_xtran04.pdf [571,72 kB]
Oponentura:
46508_halik.pdf [64,95 kB]
Hodnocení vedoucího:
53451_sterbovl.pdf [63,68 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/53451/podrobnosti