Vymáhání pohledávek VZP ČR

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Vymáhání pohledávek VZP ČR
Autor práce:
Galuška, Ondřej
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Hejda, Jan
Osoba oponující práci:
Lorenc, Martin
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá problematikou vzniku a vymáhání pohledávek pocházejících z dlužného pojistného na veřejné zdravotní pojištění u Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou popsány důvody vzniku pohledávek na veřejném zdravotním pojištění, jejich zjištění cestou správního řízení a zákonné možnosti navazujícího vymáhání. Dále obsahuje popis problematiky exekučního, insolvenčního a trestního řízení. V praktické části je provedena analýza správy a vývoje pohledávek Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky v letech 2012 až 2015. Práce obsahuje taktéž vymezení organizační struktury Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky. V závěrečné části diplomové práce jsou identifikovány nedostatky v současné práci s pohledávkami u Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky a navrženy možné způsoby jejich řešení, případně minimalizace jejich negativních dopadů. Cílem práce je zmapování problematiky vymáhání pohledávek na veřejné zdravotní pojištění z teoretického, ale i praktického hlediska a nalezení doporučení do dalších let.
Klíčová slova:
VZP ČR; Vymáhání; Pohledávky; Zdravotní pojištění

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta managementu
Název katedry:
Katedra společenských věd
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
17. 3. 2015
Datum podání práce:
29. 4. 2016
Datum obhajoby:
07.06.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
52245_galo00.pdf [1,92 MB]
Oponentura:
47161_Lorenc.pdf [150,61 kB]
Hodnocení vedoucího:
52245_hejda.pdf [63,25 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/52245/podrobnosti