Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Analýza marketingové komunikace na bankovním trhu a segmentace spotřebitelů v ČR

Autor práce: Jedlička, Michal
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Olšanová, Květa
Osoba oponující práci: Král, Petr

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza marketingové komunikace na bankovním trhu a segmentace spotřebitelů v ČR
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Význam bankovního trhu v moderním světě stále roste a v důsledku navyšující se konkurence je i marketingová komunikace bank čím dál intenzivnější. Diplomová práce se zabývá jak analýzou komunikačních nástrojů bank, vyhodnocením úspěšnosti a srovnáním efektivity jejich komunikace, tak i segmentací a targetingem spotřebitelů bankovních produktů v České republice. Provedení segmentace umožňuje lépe pochopit spotřebitele, vybrat vhodné cílové segmenty a vytvořit tak komunikaci, která je připravená spotřebitelům na míru. V závěru práce je vyhodnocena komunikace bank v souvislosti s vytvořenými segmenty a také jsou formulována doporučení týkající se targetingu jednotlivých segmentů. Veškeré analýzy jsou postaveny na skutečných datech z reálného prostředí.
Klíčová slova: média; komunikační nástroje; komunikační plánování; marketing; banky; segmentace; marketingová komunikace; bankovní trh; targeting

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra mezinárodního obchodu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza marketingové komunikace na bankovním trhu a segmentace spotřebitelů v ČR
Překlad názvu: Analysis of Marketing Communication in the Banking Sector and Segmentation of Consumers in the Czech Republic
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The importance of the banking sector keeps growing in the modern world, and the marketing communication of banks intensifies as competition heightens. The diploma thesis covers not only the analysis of communication tools of banks, evaluation and comparison of the effectivity of their communication, but also segmentation and targeting of consumers of banking products in the Czech Republic. Conducting segmentation helps to understand consumers better, choose suitable target segments and to create tailored communication. At the end of the thesis, the communication of banks is evaluated in relation to the created segments, and recommendations are made about targeting the segments. All analyses in the thesis are based on real data.
Klíčová slova: communication tools; communication planning; segmentation; banking sector; banks; marketing; media; marketing communication; targeting

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 9. 2015
Datum podání práce: 24. 4. 2016
Datum obhajoby: 31.05.2016
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce53928_xjedm13.pdf [2,60 MB]
Oponentura46466_kralp.pdf [64,10 kB]
Hodnocení vedoucího53928_xhavk02.pdf [65,65 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/53928/podrobnosti