Efektivnost regulace cen léčiv ze společenského pohledu v České republice

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Efektivnost regulace cen léčiv ze společenského pohledu v České republice
Autor práce:
Půžová, Kateřina
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Pažitný, Peter
Osoba oponující práci:
Lešetický, Ondřej
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The aim of this thesis is to determine the effectiveness of price regulation of drugs from a social point of view in the Czech Republic. The first part focuses on the theoretical basis for subsequent processing practical part. Theoretical solutions include a description of the objectives and instruments of health and drug policies, and a more detailed description of price regulation in the Czech Republic as a tool of drug policy. The practical part is composed of two parts. The first of them covers three models that show how you can set a maximum price of producer. This first part is the starting point for the second part. Second part deals with the analysis of administrative proceedings in which it exercised its right to express their views to the documents MAH medicine. The analysis shows that price controls are not efficient in these cases, and it burdens the society's interests. The thesis also recommendations for increasing efficiency.
Klíčová slova:
medicine; price regulation; the maximum price

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Management
Název katedry:
Department of Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
30. 7. 2015
Datum podání práce:
29. 4. 2016
Datum obhajoby:
07.06.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
53745_puzk00.pdf [1,86 MB]
Oponentura:
46159_lesetion.pdf [135,77 kB]
Hodnocení vedoucího:
53745_pazp01.pdf [99,24 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/53745/podrobnosti