Nation branding Českej a Slovenskej republiky

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Nation branding Českej a Slovenskej republiky
Autor práce:
Drobná, Martina
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Postler, Milan
Osoba oponující práci:
Peterková, Jana
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
Diplomová práca približuje koncept nation brandingu v zahraničnej politike obecne, ale predovšetkým v kontexte dvoch stredoeurópskych štátov - Českej a Slovenskej republiky. Zaoberá sa otázkou, či táto relatívne mladá disciplína predstavuje súčasť ich zahranično-politických snáh a či sa ich prístupy k tomuto nástroju líšia. Komparáciu vykonávame prostredníctvom zhodnotenia doterajšieho vývoja agendy, inštitucionálneho rámca a analýzou ich značiek. Analýza značiek týchto krajín je vykonaná prostredníctvom uplatnenia konceptu image a identity. Súčasťou analýz image je zhodnotenie NBI a CBI indexov, doplnených o vybrané mediálne výskumy a SWOT analýzy. Analýza identít značiek je vykonaná prostredníctvom zhodnotenia komponent identity na vizuálnej a obsahovej úrovni.
Klíčová slova:
Česká republika; nation branding; image; identita; soft power; Slovenská republika; verejná diplomacia

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
17. 2. 2015
Datum podání práce:
15. 12. 2015
Datum obhajoby:
31.05.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
51289_xdrom11.pdf [2,24 MB]
Oponentura:
46640_peter.pdf [66,52 kB]
Hodnocení vedoucího:
51289_postler.pdf [64,98 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/51289/podrobnosti