Evropská banka pro obnovu a rozvoj a její úloha v procesu transformace bývalých centrálně plánovaných ekonomik

Autor práce: Prudká, Barbora
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kalínská, Emílie
Osoba oponující práci: Křelinová, Jana

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Evropská banka pro obnovu a rozvoj a její úloha v procesu transformace bývalých centrálně plánovaných ekonomik
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Bakalářská práce je rozdělena na dvě hlavní části. První obsahuje základní informace o Evropské bance pro obnovu a rozvoj (EBRD) - o její historii, orgánech a spolupráci s jinými organizacemi. Druhá část je zaměřena na úlohu EBRD v procesu transformace bývalých centrálně plánovaných ekonomik. Obsahuje informace o zemích, kde EBRD působí, formách a podmínkách pomoci, strategiích (obecně a také konkrétní strategie pro Visegrádskou čtyřku), poskytnutých finančních prostředcích EBRD a o pokroku transformujících se zemí od počátku 90. let.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra mezinárodního obchodu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Evropská banka pro obnovu a rozvoj a její úloha v procesu transformace bývalých centrálně plánovaných ekonomik
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: Bakalářská práce je rozdělena na dvě hlavní části. První obsahuje základní informace o Evropské bance pro obnovu a rozvoj (EBRD) - o její historii, orgánech a spolupráci s jinými organizacemi. Druhá část je zaměřena na úlohu EBRD v procesu transformace bývalých centrálně plánovaných ekonomik. Obsahuje informace o zemích, kde EBRD působí, formách a podmínkách pomoci, strategiích (obecně a také konkrétní strategie pro Visegrádskou čtyřku), poskytnutých finančních prostředcích EBRD a o pokroku transformujících se zemí od počátku 90. let.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 5. 2006
Datum podání práce: 25. 5. 2006
Datum obhajoby: 26.06.2006
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce3074_xprub03.pdf [2,52 MB]
Oponentura654_Křelinová.pdf [22,81 kB]
Hodnocení vedoucího3074_kalinska.pdf [8,36 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/3074/podrobnosti