Střet kultur a jeho mezinárodně politické souvislosti a důsledky: Případová studie Afrika

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Střet kultur a jeho mezinárodně politické souvislosti a důsledky: Případová studie Afrika
Překlad názvu:
Clash of civilisations and its international-political context and impacts: Case study Africa
Autor práce:
Borová, Hana
Typ práce:
Diplomová práce / Master thesis
Vedoucí práce:
Lehmannová, Zuzana
Osoba oponující práci:
Kochan, Jan
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The aim of the theses is to identify long-term consequences of the clash of African and European cultures and its current political, economic and social consequences on the contemporary Sub-Saharan Africa. In the methodological part the terms of socio-cultural complex, socio-cultural structure, clash of civilizations and culture gap are explained, followed by the basic characteristics of African culture and a brief outline of the local history with a special emphasis put on the historical influences of Europe. The application part is divided into three sections according to the areas in which the effects of culture gap are analysed - namely political, economic and social spheres. Each area is further divided into four parts that using specific examples describe consequences of the clash of European and African cultures in contemporary Sub-Saharan Africa.
Klíčová slova:
culture gap; clash of civilisations; Sub-Saharan Africa

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Jan Masaryk Centre for International Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
23. 9. 2015
Datum podání práce:
29. 4. 2016
Datum obhajoby:
24.05.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
54165_xborh00.pdf [1,02 MB]
Oponentura:
46420_kochan.pdf [64,04 kB]
Hodnocení vedoucího:
54165_lehmann.pdf [62,85 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/54165/podrobnosti