Change management at ABB during a major change within its organisational structure

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Change management at ABB during a major change within its organisational structure
Autor práce:
Ohlsson, Daniel
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Křečková Kroupová, Zuzana
Osoba oponující práci:
Průša, Přemysl
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
The thesis aims to describe how communication of major organizational change affects the employees of different levels and their view on their communicative function during the change process. The qualitative research served as the research method to get insights and capture all the relevant information. The semi-structured interviews with employees of three different levels on ABB Czechia involved top-management employees, middle management and regular employees. Theoretical change communication models have been used as the core of this thesis and the qualitative outcomes have been compared to them. The outcome shows that there are both similarities and differences between how managers and employees perceive the change communication at the company and if this was successful or not. Furthermore, employees perception differed from the way the managers thought they would perceive change. This work shows in the chapter of Conclusion how complex it is to communicate both the expected and the unexpected outcomes during a change process and that the receiver does not always perceive the information as the transmitter intends it to do. Additional outcomes of the research show that theoretical models on change communication are difficult to apply to all types of changes because each of changes are unique.
Klíčová slova:
Management; Change; Communication; Motivation; Participation Through Dialogue; Change Management; Change Communication

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
31. 3. 2015
Datum podání práce:
29. 4. 2016
Datum obhajoby:
24.05.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
52480_xohld00.pdf [608,39 kB]
Veřejná příloha:
13311_xohld00.pdf [55,65 kB]
Oponentura:
46226_prusa.pdf [64,35 kB]
Hodnocení vedoucího:
52480_krez01.pdf [64,69 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/52480/podrobnosti