French Cultural Standards from Czech Perspective in Study Environment

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
French Cultural Standards from Czech Perspective in Study Environment
Autor práce:
Sádlová, Barbora
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Křečková Kroupová, Zuzana
Osoba oponující práci:
Průša, Přemysl
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
The Czech Republic and the French Republic are both situated in the European continent and only one other country lays between them. Geographically are very close, however, culturally are very different. At the first glance, the distinctions might not be so significant. However, commonly after the arrival, a foreign student experiences misunderstandings, inconvenient situations and cultural shock due to the lack of knowledge of the unfamiliar culture. Therefore, it is essential to understand the differences in order to successfully integrate and ease the stay while studying abroad. This Bachelor thesis concentrates on cultural standards of Alexander Thomas and how they influence everyday life of the Czech students in France. The main aim is to define the Czech-French cultural standards and compare them with the theory. Also, the standards will be applied on the historic-cultural aspects. At the end of this Bachelor thesis, the recommendations and guidance will be provided for those students interested in studying in the French Republic.
Klíčová slova:
Czech Republic; exchange student; university; cultural dimensions; cultural standards; culture; French Republic; France

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
5. 3. 2015
Datum podání práce:
29. 4. 2016
Datum obhajoby:
24.05.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
51910_xsadb00.pdf [2,06 MB]
Oponentura:
46225_prusa.pdf [65,78 kB]
Hodnocení vedoucího:
51910_krez01.pdf [64,45 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/51910/podrobnosti