Potenciál pro malé a střední podniky v ČR: Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Potenciál pro malé a střední podniky v ČR: Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Autor práce:
Bendlová, Kateřina
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Antal, Jarolím
Osoba oponující práci:
Jedlička, Jan
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Both the European Union and the Czech Republic support small and medium enterprises as an important leverage point for increasing competitiveness, employment and added value through European funds and programs. Thus, the thesis analyzes key changes between OP PI from the 2007-2013 financial framework with its successor OP PIK and the implications for small and medium enterprises in the Czech Republic. Besides that is the main goal of this thesis to understand the underlying motivation of SMEs when applying for a financial aid from European funds. The research identifies key changes, such as changes in the priority axes, increase in budget, and decrease in maximum public support or single methodical environment. Based on the literature research, case studies with successful applicants for European grants and subsidies and interviews with consultants and governmental experts, the thesis defines key challenges and issues for SMEs when applying for financial support such as excessive bureaucracy, user experience with a new monitoring system, ever changing requirements for applications or governmental preferences on price the over the quality standards when assessing an application. The thesis recommends following key factors - thorough business plan, detail-oriented preparations for applications and dedicated project management - mentioned by the analyzed companies to successfully receive a subsidy from the European funds.
Klíčová slova:
EU funds; SMEs; Operational programme for SMES in Czech Republic

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Evropská integrace
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of World Economy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
27. 2. 2015
Datum podání práce:
1. 4. 2016
Datum obhajoby:
07.06.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
51705_xbenk27.pdf [1,35 MB]
Oponentura:
46845_Jedlička.pdf [212,13 kB]
Hodnocení vedoucího:
51705_xantj900.pdf [62,74 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/51705/podrobnosti