Ekonomická diplomacie České republiky ve Francii

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Ekonomická diplomacie České republiky ve Francii
Autor práce:
Semrádová, Lenka
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Peterková, Jana
Osoba oponující práci:
Zemanová, Štěpánka
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce si klade za cíl zhodnotit působení ekonomické diplomacie České republiky ve Francii. První kapitola teoreticky definuje problematiku ekonomické diplomacie a jejích aktérů. Druhá kapitola se již plně zaměřuje na Francii a pojednává o česko-francouzských obchodních vztazích z hlediska obchodní výměny, komoditní struktury obchodu a investic. Třetí kapitola obsahuje charakteristiku aktérů ekonomické diplomacie ČR ve Francii a dále přináší rozhovory s představiteli těchto aktérů. Poslední kapitola analyzuje samotné působení ekonomické diplomacie ČR a přináší výstup ve formě SWOT analýzy. Odpovídá tak na výzkumné otázky ohledně aktuálního stavu této diplomacie a jejích nedostatků a potenciálních oblastí na zlepšení.
Klíčová slova:
Česká republika; Francie; Ekonomická diplomacie

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
24. 2. 2015
Datum podání práce:
31. 12. 2015
Datum obhajoby:
24.05.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
51531_xseml05.pdf [1,38 MB]
Oponentura:
46047_zemanova.pdf [66,56 kB]
Hodnocení vedoucího:
51531_peter.pdf [62,56 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/51531/podrobnosti