Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Design Thinking metodika Design Sprint

Autor práce: Kubáč, David
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pavlíčková, Jarmila
Osoba oponující práci: Louda, Jan

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Design Thinking metodika Design Sprint
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je představit čtenáři metodiku Design Sprint na teoretické a praktické úrovni. Práce samotná je členěna do pěti kapitol. První kapitola uvádí čtenáře do tématu práce, představuje mu cíle práce a strukturu, druhá kapitola hovoří o pojmu Design Thinking a metodikách, které z tohoto pojmu vznikly. Třetí kapitola popisuje metodiku Design Sprint jakožto jednu z metodik Design Thinkingu na teoretické úrovni. Čtvrtá kapitola obsahuje ukázku praktického využití Design Sprintu. Pátá kapitola pak shrnuje výsledky a přínosy této práce.
Klíčová slova: Design Sprint; rapidní prototypování; rapidní testování; agilní metodiky; Design Thinking

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra informačních technologií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Design Thinking metodika Design Sprint
Překlad názvu: Design Thinking method Design Sprint
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The main objective of this bachelor thesis is to introduce the Design Sprint method to readers on both theoretical level and practical level of understanding. The bachelor thesis itself is composed of five chapters: The first chapter speaks about the topic, goals, and the structure. The second chapter introduces to readers the term of Design Thinking and the concept behind it as well as methods that are based on Design Thinking followed by the third chapter, in which the Design Sprint is introduced. The fourth chapter describes usage of Design Sprint on a real project and the fifth chapter summarize all the results and objectives.
Klíčová slova: rapid testing; agile methods; Design Thinking; Design Sprint; rapid prototyping

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 11. 2015
Datum podání práce: 4. 5. 2016
Datum obhajoby: 20.06.2016
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce55149_xkubd24.pdf [4,16 MB]
Veřejná příloha13461_xkubd24.zip [61,68 MB]
Oponentura45965_Louda.pdf [136,66 kB]
Hodnocení vedoucího55149_pavjar.pdf [181,31 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/55149/podrobnosti