Testování bezpečnosti aplikace evidence deficitů na silniční síti TEN-T a implementace oprav

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Testování bezpečnosti aplikace evidence deficitů na silniční síti TEN-T a implementace oprav
Autor práce:
Doležal, Ondřej
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Veber, Jaromír
Osoba oponující práci:
Klíma, Tomáš
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Cílem práce je čtenářům představit bezpečnost webových aplikací jako součást vývoje, seznámit je s možnými hrozbami, které existují. Součástí práce je také zmínka o prostředcích, které lze pro testování využít. V neposlední řadě práce představuje aplikaci autora, na které je provedeno testování a následná praktická implementace oprav.
Klíčová slova:
web aplikace; penetrační testování; owasp; web; bezpečnost

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry:
Katedra systémové analýzy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Testování bezpečnosti aplikace evidence deficitů na silniční síti TEN-T a implementace oprav
Překlad názvu:
Web Application Security Testing and implementation of fixes
Autor práce:
Doležal, Ondřej
Typ práce:
Bakalářská práce / Bachelor thesis
Vedoucí práce:
Veber, Jaromír
Osoba oponující práci:
Klíma, Tomáš
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The main objective of this bachelor thesis is to introduce the topic of web security as the part of development. This thesis mentions the most critical web application security risks and tools which developers may use to test such risks. Another objective of the thesis is to introduce a web application which this author co-developed and which is the subject of security testing and following implementation of fixes.
Klíčová slova:
php; testing; web develop; owasp

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Systems Analysis
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
12. 11. 2015
Datum podání práce:
30. 4. 2016
Datum obhajoby:
14.06.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
55448_xdolo07.pdf [4,54 MB]
Oponentura:
45977_xklit10.pdf [109,73 kB]
Hodnocení vedoucího:
55448_qvebj00.pdf [400,01 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/55448/podrobnosti