Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Testovaní webových aplikací pomocí nástroje Robot Framework

Autor práce: Kulalov, Renat
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Buchalcevová, Alena
Osoba oponující práci: Veselka, Marcel

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Testovaní webových aplikací pomocí nástroje Robot Framework
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá automatizovaným testováním webových aplikaci. Cílem této práce je představeni testovacího nástroje Robot Framework, který umožňuje automatizaci testovacích případů. Teoretická část obsahuje úvodní informaci o tom co je automatizované testování softwaru a jaké má automatizace testovacích případů přínosy. Dále teoretická část obsahuje popis několika vybraných nástrojů pro automatizované testování. V praktické částí nejdříve představen nastroj Robot Framework, návod na instalaci a konfiguraci, psáni automatizovaných testovacích případů a propojeni nástroje Robot Framework s nástrojem BrowserStack. Po seznámení s práci je potenciální uživatel schopen automatizovat testovací případy v nastrojí Robot Framework a spouštět je na cloudovem nástroje BrowserStack. Vlastním příspěvkem k tématu je vytvoření příručky v českém jazyce, která je využitelná při výuce testování softwaru na Vysoké škole ekonomické v Praze
Klíčová slova: automatizované testy ; BrowserStack; Robot Framework; webové aplikace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra informačních technologií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Testovaní webových aplikací pomocí nástroje Robot Framework
Překlad názvu: Web application testing using Robot Framework tool
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: Abstract This bachelors thesis deals with automated testing of web applications. The goal of this thesis is to introduce Robot Framework, which is a tool for test case automation. Theory section introduces and describes test automation in general and what benefits it brings to software testing. It also introduces a few chosen tools for automated software testing. Practical part deals with installation and configuration of Robot Framework, writing automated test cases and integration of Robot Framework with BrowserStack. After reading the thesis a potential user will be able to write automated test cases in Robot Framework and run them on BrowserStack. The contribution of this thesis is the emergence of guide in Czech language, which is useful teaching software testing at the University of Economics in Prague.
Klíčová slova: web applications; automated tests; BrowserStack; Robot Framework

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 10. 2015
Datum podání práce: 5. 5. 2016
Datum obhajoby: 20.06.2016
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce54683_xkulr05.pdf [1,57 MB]
Oponentura46170_Veselka.pdf [184,71 kB]
Hodnocení vedoucího54683_buchalc.pdf [181,87 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/54683/podrobnosti